Οι αναμνήσεις μπορούν να πυροδοτηθούν από πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή. Οι αισθήσεις λειτουργούν ως δοχεία που μεταφέρουν μνήμες, και όταν μια αίσθηση ενεργοποιηθεί μπορεί να αφυπνίσει μια μνήμη. Όταν μια γυναίκα δοκιμάζει αυγά αχινού για πρώτη φορά, η αίσθηση της γεύσης ενεργοποιεί τη μνήμη της και την κάνει να θυμηθεί μια ιστορία που σχετίζεται με τη θάλασσα.

Memories can be triggered by many things in someone's daily life. Senses are vessels that carry memories too, and when a sense is triggered, a memory can be awaken.
When a woman tries sea urchin roe for the first time, the sense of taste triggers her memory and makes her remember a sea-related story.


Version with english subtitles at:

You may also like

Back to Top